Tanzania prosjektet


Tanzaniaprosjektet har siden 2008 jobbet systematisk med bedring av utdanningsbetingelser for barna ved Malawisjøen sørvest i Tanzania. Vi har fokus på hele utdanningsløpet fra førskole til at vi gir utdanningsstipend på universitet/høgskole. Alle 40 barneskolene har fått hjelp med tak, pulter, bøker etc, det samme gjelder de 7 ungdomsskolene som er i området. 

Barna er på skolen fra kl 8-17. De har ordning med at alle skal få lunsj, men da må foreldrene bringe mais, bønner mm.
I dette fattige området har ikke foreldrene råd til det slik at de barna som ikke kan gå hjem og spise, enten fordi det ikke er mat hjemme eller fordi det er for langt, blir gående uten mat hele dagen. 

Dette vil vi gjøre noe med. Så for hver boks som bestilles så settes det penger til side for å hjelpe barn til å få mat på skolen.